Europeisk tilsynsprosjekt om kjemikalier og krav om autorisasjon

Publisert 24.02.2021 - Lesetid: 4 min

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Arbeidstilsynet deltar i et felles europeisk tilsynsprosjekt for å kontrollere at reglene om autorisasjon i kjemikalieregelverket REACH blir etterlevd. Autorisasjon er et viktig verktøy for å regulere bruken av kjemiske stoffer som kan gi skader på helse og miljø.

Dette er et tilsynsprosjekt som blir gjennomført i regi av Forum. Det er det europeiske nettverket av tilsynsmyndigheter med ansvar for å håndheve kjemikalieregelverket. Arbeidstilsynet og Miljødirektoratet er med i prosjektet. Arbeidstilsynet er nasjonal koordinator. Tilsynene vil pågå i hele år og over hele landet. I alt 30 europeiske land deltar i prosjektet.

Få norske virksomheter har søkt om autorisasjon

I Norge er det foreløpig få virksomheter som selv har søkt og fått innvilget autorisasjon under kjemikalieregelverket REACH. Både Arbeidstilsynet og Miljødirektoratet mistenker at det kan være virksomheter som bruker stoffer som er underlagt autorisasjon, uten at autorisasjon er innvilget, og uten tilstrekkelig kjennskap til regelverket.

Kontroll av virksomheter som omsetter og bruker kjemikalier

Arbeidstilsynet vil kontrollere om brukere av kjemikalier som er underlagt krav om autorisasjon kan dokumentere at det er innvilget autorisasjon. I tilfeller hvor det foreligger en autorisasjon vil det bli kontrollert at virksomheten overholder vilkårene for bruk beskrevet i autorisasjonen (risikohåndteringstiltak og driftsvilkår), om virksomheten har meldt at de bruker stoff det er innvilget autorisasjon for til ECHA (det europeiske kjemikaliebyrået) og om virksomheten har overholdt andre forpliktelser ved bruk av slike stoffer.

Miljødirektoratet vil samarbeide med Arbeidstilsynet og gjennomføre kontroller, både for omsetning og bruk av stoffer underlagt autorisasjon i forhold til miljøaspekter.

Krav om autorisasjon i REACH

Autorisasjon er et viktig verktøy for å regulere bruken av stoffer som gir stor grunn til bekymring (Substances of Very High Concern, SVHC), og som medfører fare for eksponering av mennesker og miljø. Disse stoffene er oppført i vedlegg XIV til REACH-forordningen.

Stoffene på vedlegg XIV er forbudt å bruke etter en utløpsdato (sunset date) med mindre særskilt autorisasjon er gitt til virksomheter. Virksomheter som fortsatt har behov for å bruke stoffene må søke det europeiske kjemikaliebyrået ECHA om autorisasjon for den spesifikke bruken i en tidsbegrenset periode.

Kravet om autorisasjon gjelder både for et stoff alene, i en stoffblanding eller for bruk i et fast produkt (article). Kravet gjelder for den som importerer til EU/EØS eller bruker stoffet. Det gjelder uavhengig av mengden stoff og omfatter hvert bruksområde for stoffet.

Virksomheter som har en leverandør som har søkt eller fått innvilget autorisasjon trenger ikke selv å søke om autorisasjon hvis bruksområde og bruksbetingelser er omfattet i leverandørens autorisasjon. Alle virksomheter har meldeplikt til ECHA hvis de bruker et stoff som det er innvilget autorisasjon for. Dette må gjøres innen tre måneder etter første levering av stoffet.

Tore Alfheim
Senioringeniør, nasjonal koordinator
tore.​alfheim@​arbeidstilsynet.​no
Marianne Tvermyr
Miljødirektoratet
marianne.​tvermyr@​miljodir.​no
Les flere nyheter om