En verdig eldreomsorg – med lovlige arbeidsforhold

Publisert 27.01.2023 - Lesetid: 4 min

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

«Hjemmetjenesten er Norges sykeste arbeidsplass». Overskriften er hentet fra NRK, og er en av flere saker om forholdene for eldre og ansatte i hjemmetjenesten i norske medier denne uka. Jeg synes det er bra med søkelys på eldreomsorgen i Norge, og jeg er spesielt glad for at også arbeidsforholdene til de ansatte i hjemmetjenesten settes på agendaen. 

Av Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet

Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet sittende ved kontorpult

ARBEIDSGIVERS ANSVAR: Ansvaret for trygge og lovlige arbeidsforhold ligger alltid hos arbeidsgiver. Min oppfordring går derfor til dem: Pass på dine ansatte og gi dem et forsvarlig arbeidsmiljø, skriver direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim. (Foto: Arbeidstilsynet)

En verdig og god eldreomsorg er avhengig av de ansattes arbeidsforhold, og det er arbeidsgivers ansvar å sørge for det.

Beskrivelsen av arbeidsforholdene i media er dessverre noe vi i Arbeidstilsynet kjenner godt igjen fra våre egne funn og erfaringer fra tilsyn. Vi har hatt en omfattende innsats i hjemmetjenesten gjennom flere år, med tilsyn i over 100 kommuner spredt over hele landet.

I 85 prosent av disse tilsynene fant vi brudd på arbeidsmiljøloven. De fleste bruddene handler om mangelfull forebygging og håndtering av vold og trusler, tidspress og fysiske belastninger.

Vi vet at de fleste årsakene til sykefravær på disse arbeidsplassene skyldes nettopp tidspress, tunge løft og en opplevelse av å ikke strekke til. Dette bekrefter også Statens arbeidsmiljøinstitutt gjennom sin forskning.

Lista over arbeidsmiljøproblemene i hjemmetjenesten er lang. Nasjonal og internasjonal statistikk og forskning viser at rollekonflikt, tidspress, vold og trusler, høye emosjonelle krav, tunge løft og uønsket seksuell oppmerksomhet er blant risikoforholdene som kan føre til arbeidsrelaterte skader, plager og sykdommer for de ansatte.

Arbeidstilsynet har gått bredt ut for å bidra til bedre arbeidsforhold i hjemmetjenesten. I tillegg til tilsynene har vi holdt mange veiledningsseminarer og vi tilbyr nettbaserte verktøy spesielt tilrettelagt for hjemmetjenesten.

Men veiledning er ikke nok. Når vi avdekker svært alvorlige eller gjentatte lovbrudd som kan få store konsekvenser for arbeidstakernes helse og sikkerhet, kan vi gi overtredelsesgebyr. Tidligere denne uken ble også et overtredelsesgebyr på 500 000 vi nylig ga til en kommune på Østlandet, omtalt i media. Gebyret ble gitt etter at to ansatte i hjemmetjenesten ble alvorlig skadet da de ble utsatt for vold under et hjemmebesøk.

Tilsynet etter denne arbeidsulykken avdekket at virksomheten hadde store og alvorlige mangler i det systematisk HMS-arbeidet. Grunnlaget for overtredelsesgebyret var blant annet brudd på kravene om å kartlegge og vurdere risiko, tiltaksplan for vold og trusler, og det var heller ikke gitt god nok informasjon og opplæring til arbeidstakerne om risikoen.

Systematisk HMS-arbeid er særlig viktig ved risikofylt arbeid. Angrepet disse ansatte ble utsatt for kunne vært unngått dersom HMS-arbeidet var på plass.

Vår vurdering i denne saken er at det å ilegge virksomheten et gebyr vil ha en forebyggende effekt – både overfor virksomheten som får gebyret, og overfor andre virksomheter i bransjen.

Ansvaret for trygge og lovlige arbeidsforhold ligger alltid hos arbeidsgiver. Min oppfordring går derfor til dem: Pass på dine ansatte og gi dem et forsvarlig arbeidsmiljø. Med den eldrebølgen vi står i, trenger vi alt annet enn at hjemmetjenesten er Norges sykeste arbeidsplass. Vi trenger friske arbeidstakere i et godt arbeidsmiljø.

En verdig og god eldreomsorg er avhengig av de ansattes arbeidsforhold.