Desinfeksjonsmidler kverker virus, men kan gi helseplager

Publisert 06.04.2022 - Lesetid: 3 min

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Desinfeksjonsmidler som er brukt under pandemien kan gi helseplager for arbeidstakere. Mange av midlene er ikke klassifiseringspliktige. Arbeidsgiver skal kartlegge om kjemikaliene de bruker kan være farlige for de ansatte og sikre riktig bruk av verneutstyr der det er nødvendig.  

 

Bildet viser hender som holder ei sprayflaske rettet mot noe som ligner interiøret i en bil. Det spruter væske ut av sprayflasken.

IKKE ALLTID HARMLØST: Arbeidstilsynet ber arbeidsgivere undersøke farene ved bruk av desinfeksjonsmidler og sørge for tiltak for sikker bruk. FOTO: Colourbox.com. 

Det er heller ikke krav om faremerking og krav til sikkerhetsdatablad fordi kjemikaliene har et lavt innhold av skadelige kjemiske stoffer.

Arbeidstilsynet er kjent med at visse typer desinfeksjonsmidler likevel kan være helseskadelige, særlig dersom dem blir brukt der ventilasjonen er dårlig.

– Mange storforbrukere av desinfeksjonsmidler bruker kjemikaliene i god tro. Arbeidstilsynet ønsker å minne om at arbeidsgivere har plikt til å undersøke farene og iverksette riktige tiltak for sikker bruk av disse. Leverandør er også pliktig til å gi slike opplysninger. Ta gjerne kontakt med leverandøren for mer informasjon. Det er viktig at ansatte er kjent med farene og bruker riktig verneutstyr ved bruk, sier direktør Monica Seem i Arbeidstilsynets avdeling for arbeidsmiljø og regelverk. 

Skadelig stoff 

Flere av de aktive stoffene i desinfeksjonsmidler kan gi helseplager. Et eksempel er stoffet klordioksid. Arbeidstilsynet har mottatt meldinger om helseplager ved bruk av desinfeksjonsmidler. Dette til tross for at konsentrasjon av det aktive stoffet i desinfeksjonsmiddelet er så lav at det ikke er klassifiseringspliktig, merkepliktig, eller har krav til sikkerhetsdatablad.

– Ved bruk av desinfeksjonsmidler i mindre rom med dårlig ventilasjon, er det sannsynlig at arbeidstakere kan bli utsatt for helseskadelige verdier av for eksempel klordioksid. Det kan skje dersom ikke riktig verneutstyr benyttes. Det er spesielt stor risiko ved spraying, fordi det da vil det dannes aerosoler, en sky av dis, som igjen blir pustet inn i lungene, sier
Seem. 

Markedsføres som trygge 

En del desinfeksjonsmidler blir markedsført som trygge for mennesker. Noen av leverandørene har også utviklet utstyr som kan desinfisere store arealer. I slik reklame kan du se at ansatte som bruker midlene jobber uten bruk av verneutstyr. Dette kan være sterkt misvisende. Det er svært viktig at leverandørene oppgir riktige opplyser om farene og vernetiltak ved ulik type bruk. Det er også viktig at arbeidsgiver risikovurderer bruken, benytter informasjonen fra leverandør og iverksetter riktige vernetiltak.

– Arbeidstilsynet har erfart at grenseverdiene kan overstiges ved bruk av desinfeksjonsmidler, spesielt i forbindelse med spraying. Da vil det være påkrevd å bruke  vernemaske med riktig filter. Ved lengre tids spraying vil luftforsynt åndedrettsvern bli brukt, understreker Monica Seem.

Selv om et desinfeksjonsmiddel er unntatt fra merkekrav og krav om sikkerhetsblad, kan likevel arbeidstakere bli utsatt for skadelig eksponering av de aktive stoffene. Arbeidsgivere må også være oppmerksomme på at kjemikalier som ikke er merkepliktige også kan være helseskadelige. 

Finn mer informasjonen om farene ved spray og aerosoler:

Relaterte artikler

Bildet er nærbilde av en arbeider som sprøyter  polyuretanskum i en vinduskant.

SKJERPES: Kravene til merking av produkter som inneholder diisocyanater strammes inn fra februar. FOTO: Colourbox.com. 

Nyhet

Nytt merkekrav for kjemiprodukter med diisocyanater

Hvert år får rundt 5 000 arbeidstakere i Europa en yrkessykdom som følge av eksponering for diisocyanater, som finnes i blant...

Publisert 26.01.2022
Lesetid: 3 min
Bildet viser tre forskjellige faresymboler for klassifisering og merking av kjemikalier

NYE KRAV: Alle stoffer og stoffblandinger som har helsefarlige, brannfarlige, eksplosive eller miljøskadelige egenskaper skal ha et sikkerhetsdatablad. Fra 1. januar 2023 skal samtlige kjemisikkerhetsdatablader oppfylle kravene i det nye regelverket.

Nyhet

Nye regler for sikkerhetsdatablader for kjemikalier

Innen 1. januar 2023 må alle sikkerhetsdatablader for kjemikalier være oppdatert i tråd med nye krav i den europeiske...

Publisert 18.11.2021
Lesetid: 2 min