Arbeidstilsynet prioriterer kontroll med smittevern i fiskeindustrien

Publisert 15.01.2021 - Lesetid: 4 min

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Jeg kan forsikre både Vestvågøy kommune og andre kommuner med høy aktivitet under vinterfisket om at Arbeidstilsynet gjør alt vi kan for å bidra til å hindre smittespredning.

Merk at denne nyhetssaken kan inneholde utdatert informasjon om regelverk knyttet til koronapandemien og smittevern. Oppdatert informasjon finner du på Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet

Dette innlegget ble publisert i Lofot-Tidende 15. januar 2021

Ordfører Remi Solberg i Vestvågøy kommune har uttrykt bekymring for om «… Arbeidstilsynet gjennomfører mange nok og gode nok kontroller» for å hindre importsmitte i forbindelse med vinterfisket.

Jeg kan forsikre både Vestvågøy kommune og andre kommuner med høy aktivitet under vinterfisket om at Arbeidstilsynet gjør alt vi kan for å bidra til å hindre smittespredning. Både på nasjonalt nivå, og spesifikt rettet mot risikoen for importsmitte i forbindelse med vinterfisket.

Vi har planlagt rundt 50 fysiske tilsyn de neste to ukene, og vil med det dekke et område fra Røst i vest til langt øst i Finmark. Med hovedtyngden i Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms.

Vi har omdisponert inspektørene våre, for å sikre at vi har nok folk tilgjengelig for å sette nødvendig trykk på disse tilsynene.

Parallelt med tilsynene jobber vi med å veilede både virksomhetene i fiskeindustrien og de tilreisende arbeidstakerne. Det gjør vi blant annet gjennom direkte brev til arbeidsgivere og Facebook-kampanjer på engelsk, rumensk, polsk og litauisk, med informasjon til de utenlandske arbeidstakerne.

Virksomheter som tilbyr innkvartering må sette seg godt inn i hvilke regler som gjelder ved innreisekarantene. Alle arbeidstakere skal ha eget rom med visse fasiliteter, eget bad og eget kjøkken eller matlevering. Kan de ikke tilby dette, er karantenehotell alternativet.

Arbeidstilsynet fører tilsyn med innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet, og da kontrollerer vi om arbeidsgiver har iverksatt rutiner som sikrer at kravene i covid-19-forskriften overholdes. Når det gjelder karantenehotell som kommunene stiller til disposisjon, er ikke dette omfattet av Arbeidstilsynets myndighetsområde. Dette gjelder selv om arbeidsgiver betaler for oppholdet. Arbeidstilsynet har heller ikke myndighet til å kontrollere innkvartering der arbeidstakerne selv har ordnet innkvartering, for eksempel om de har inngått private leieavtaler.

Tilbakemeldingene fra inspektørene som gjennomførte de første 30 tilsynene med smittevern i fiskeindustrien, er at de ikke har kommet til en eneste virksomhet hvor det ikke er gjennomført noen smitteverntiltak. Mange har for eksempel oppslag om smittevern, spritdispensere og organisering i kohorter. Det er bra. Men vi har en klar forventning om at de har den samme systematiske tilnærmingen til smittevern, som de skal ha i sitt daglige arbeid med helse, miljø og sikkerhet.

Arbeidsgiver skal sørge for at de ansatte ikke er i arbeid i karanteneperioden, og skal ha skriftlige rutiner for dette. Dette vil vi også kontrollere.

Vi forventer at arbeidsgiverne ser viktigheten av godt smittevern og at de rydder opp raskt.

Der vi finner brudd på regelverket, vil vi gi veiledning i kravene som stilles, og deretter korte frister for å rette opp i forholdene. Vi forventer at arbeidsgiverne ser viktigheten av godt smittevern og at de rydder opp raskt.

Vi vil løpende analysere funn fra tilsynene. Dette vil sammen med vår kjennskap til bransjen, risikovurdering og tips vi får inn, danne grunnlag for videre oppfølging og kontroll med smittevern i fiskeindustrien i tiden som kommer.

For det er mye som står på spill. Et smitteutbrudd kan få store konsekvenser for de enkelte arbeidstakerne og virksomhetene, og også for lokalsamfunnene som er helt avhengige av vinterfisket.

 

Relaterte artikler

Trude Vollheim. Foto.
Trude Vollheim
Direktør
Les flere nyheter om