Arbeidstilsynet får 25 millioner for å styrke arbeidet mot sosial dumping

Publisert 06.10.2022 - Lesetid: 2 min

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2023 å styrke innsatsen mot useriøsitet og sosial dumping med 30 millioner kroner. 25 av disse millionene går til Arbeidstilsynet.

Det ble offentliggjort på en pressekonferanse med statsråd Marte Mjøs Persen i Bergen den 6. oktober.

Bilde i kontorlokale av tre seksjonsledere fra Arbeidstilsynet: Anette Østmo Farstad, Marita Scott og Jens Erik Romslo, sammen med arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

STYRKER ARBEIDSTILSYNET: – Det viktigste vernet mot at useriøse arbeidsforhold får bre om seg, er at vi har et organisert arbeidsliv hvor arbeidstakerne har hele faste stillinger, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (nr. to fra høyre). Her sammen med tre seksjonsledere fra Arbeidstilsynet, fra venstre: Anette Østmo Farstad, Marita Scott og Jens Erik Romslo. 

Styrkingen som regjeringen nå foreslår, vil gi midler til å gjennomføre flere av tiltakene i den nye handlingsplanen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Forslaget innebærer blant annet styrket tilsyn og kontroll med regelverksendringene i innleieregelverket. Styrkingen innebærer også finansiering av en ny godkjenningsordning for bemanningsforetak.  
 
I tillegg til økt bevilgning til Arbeidstilsynet, foreslås det også økt bevilgning til Petroleumstilsynet på to millioner kroner, tilskudd til Fair Play Bygg på to millioner kroner årlig og 1 million kroner i tre år til midler til forbedret veiledning og informasjon knyttet til seriøsitetskrav i offentlige anskaffelser og samarbeid med partene om å styrke det organiserte arbeidslivet. 
 
– Useriøsitet og sosial dumping er en utfordring i flere bransjer og for å få til endring må det tas flere grep som må ses i sammenheng. Jeg er veldig glad for at Arbeidstilsynet blir løftet frem og satset på i dette viktige arbeidet, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.