Yrkesdykkerkonferansen 2020

Scandic Hotel Flesland, tirsdag 10. november 2020 – onsdag 11. november 2020

NUI, Arbeidstilsynet, Sjømat Norge og Høyskolen på Vestlandet (ved dykkerutdanningen) inviterer til Yrkesdykkerkonferansen 2020.

Årets konferanse har fått navnet «Bærekraftig utvikling for norsk dykkeindustri» og arrangeres den 10. og 11. november.

Konferansen vil ha fire hovedseksjoner:

  • Medisin og forskning
  • Regelverk og standarder
  • Operasjonell dykking innaskjærs
  • Glimt mot framtiden

Konferansen legger også opp til informasjonsdeling mellom yrkesutøvere, leverandører, forskere, undervisere og representanter fra det offentlige. 

Tid og sted

  • 10.–11. november 2020.
  • Scandic Flesland Hotel, Bergen

Program og påmelding

Les programmet og meld deg på her:
Yrkesdykkerkonferansen 2020 (nui.no)