Workshop: Sikker bruk av arbeidsutstyr

Trondheim, 4. oktober 2018

Sammen med bygge- og anleggsnæringen og andre samarbeidende aktører bidrar Arbeidstilsynet til erfaringsdeling og økt kunnskap om sikker bruk av arbeidsutstyr (sag, vinkelsliper, fres, mobile borerigger, med flere). 

Arrangementet er aktuelt for byggherrer, prosjekterende, entreprenører, arbeidstakere, HMS-/SHA-ansvarlige, verneombud/ tillitsvalgte, bemanningsforetak, utstyrsleverandører og inspektører.

Arrangementet er gratis. 

Påmelding innen 28. september til anne.sorum@arbeidstilsynet.no. 

Se program:

pdf Workshop 041018_Trd.pdf