Workshop: Konflikt menneske - maskin

Trondheim, Statens Hus, 22. november 2017

Arbeidstilsynet vil sammen med anleggsnæringen og viktige aktører i bransjen bidra til erfaringsdeling og økt kunnskap om konflikten menneske – maskin. Hvordan kan tekniske og organisatoriske faktorer bidra til sikker bruk av arbeidsutstyr?

Arbeidstilsynet skal bidra til at antall arbeidsulykker reduseres og ønsker å være en pådriver for samarbeid med andre aktører for å oppnå større effekt av vårt arbeid.

For påmelding, send en e-post til anne.sorum@arbeidstilsynet.no.

Frist for påmelding er fredag 17. november.

Arrangementet er gratis.

Se program:

pdf Workshop_221117c.pdf