Webinar: Varsling – Forberedelse og håndtering, en veiledning for arbeidsgiver

Webinar

Som arbeidsgiver skal du håndtere varslingssaker på en forsvarlig måte, der alle berørte parter ivaretas. Hvordan forbereder dere virksomheten, og hvordan håndterer dere varselet når det kommer? Dette webinaret handler om varsling, og er spesielt rettet mot deg som er arbeidsgiver.  

  • Når: onsdag 10. januar kl. 09.00-09.40
  • Hvor: arbeidstilsynet.no/webinar
  • Påmeldingsfrist: 9. januar kl. 12.00 

Meld deg på webinaret her

Innhold 

Varsling er når en arbeidstaker sier ifra om et kritikkverdig forhold på egen arbeidsplass. Om de ansatte føler det er trygt å si ifra, er varsling en lønnsom og effektiv metode for å avdekke forbedringsområder, til gode for hele virksomheten.

I webinaret skal vi blant annet innom tema som 

  • varslingsrutiner 
  • hvordan dere kan legge til rette for varsling 
  • hvordan dere håndterer varsler på en god måte 

Dere møter Grete Tjærandsen og Eivind Berg fra Arbeidstilsynets servicefunksjon for varsling.   

Målgruppe 

Hovedmålgruppe er arbeidsgivere, men webinaret er åpent for alle.

Påmelding 

Webinaret er gratis og åpent for alle, men meld deg gjerne på slik at vi kan sende deg en påminnelse før start. Du kan følge sendingen direkte på arbeidstilsynet.no/webinar. Etter webinaret finner du lenke til opptaket på samme sted.   

Chat er tilgjengelig for spørsmål om tema under sendingen.     

Velkommen til webinar!

Illustrasjon av tre personer som står og ser på  en plakat på en vegg hvor det står "Rutine for interne varsler"