Webinar: Hvorfor må ansatte vite hva som forventes av dem?

Webinar

Har du opplevd å måtte utføre oppgaver på en måte du ikke forstår eller er enig i? Eller fått motstridende krav fra ulike personer?

Når du møter ulike forventninger til hva, hvordan og når ting skal gjøres, er det lett å bli usikker. Det kan føre til dårligere helse og økt sykefravær. Det er tema for dette webinaret.

  • Når: 14. mars kl. 09.0009.30 
  • Hvor: arbeidstilsynet.no/webinar 
  • Påmeldingsfrist: 13. mars kl. 14.00 

Meld deg på webinaret her

Innhold  

Å møte uklare forventninger på jobb, for eksempel å ikke vite hvilke oppgaver som er viktigst, hva vi skal oppnå eller ikke ha tid eller utstyr til å løse oppgavene - er belastende. Over tid kan dette øke risikoen for psykiske plager og muskel- og skjelettplager.  

I dette webinaret skal vi blant annet snakke om 

  • hva forskningen sier om sammenhengen mellom avklarte forventninger og helse 
  • hvordan dere kan identifisere rollekonflikter på egen arbeidsplass

Du møter hovedtillitsvalgte Jana Hoffmann og Marthe Medby Røyne-Helgesen i Norsk Sykepleierforbund og seniorrådgivere Vegard Foldal og Karin Scheel fra Arbeidstilsynet.  

Målgruppe   

Hovedmålgruppe er ledere, verneombud og tillitsvalgte, men webinaret er åpent for alle. 

Påmelding   

Webinaret er gratis, men meld deg gjerne på slik at vi kan  sende deg en påminnelse før start og varsle deg ved eventuelle endringer. Du kan følge sendingen direkte på arbeidstilsynet.no/webinar.     

Dersom du ikke kan delta på oppsatt tidspunkt, kan du se webinaret i opptak på samme sted når det er ferdig tekstet.  

Velkommen! 

Illustrasjon av engasjerte mennesker i ring. De to i midten klasker med hverandre