Webinar: Skoleansatte skal ikke stå alene med belastningene

Webinar, onsdag 10. mai 2023 – onsdag 10. mai 2023

Skoleansatte forholder seg i stor grad til andres følelser og opplevelser. De gir mye av seg selv, og må kanskje skjule egne følelser. Over tid kan det være utmattende, og kan føre til psykiske helseplager og påfølgende sykefravær.

Er det noe å gjøre med det i undervisningssektoren da? Ja, det er grep du kan ta. Det er tema for dette webinaret. 

  • Når: 10. mai kl. 14.00-14.45 
  • Hvor: arbeidstilsynet.no/webinar 
  • Påmeldingsfrist: 9. mai kl. 12.00 

Meld deg på webinaret her

Innhold 

Ansatte i skolesektoren har mange å forholde seg til; elever, studenter, foresatte, kollegaer og ledelse. Emosjonelle krav er derfor en av de viktigste arbeidsmiljøfaktorene i skolesektoren. Hvordan kommer det til uttrykk i arbeidet, og hvordan kan dere redusere de negative effektene av emosjonelt arbeid? 
 
I dette webinaret skal vi blant annet snakke om:  

  • hva emosjonelt arbeid er og hvordan det påvirker ansatte  
  • hva dere kan gjøre for å forebygge negative konsekvenser av emosjonelle krav  
  • verktøy dere kan bruke for å jobbe med temaet 
  • gråsoner – når er belastningen påregnelig og en del av arbeidets art, og når melder en fra om en situasjon som er ugrei?  
  • avvik – hvorfor er det viktig å melde inn avvik, og hvordan skal dere følge opp  

I webinaret møter du Turid Buan Øfsti fra Utdanningsforbundet, Åse Aspås fra Kommunesektorens organisasjon (KS), seniorinspektør Lene Rolfsøn og Ingri Litleskare fra Arbeidstilsynet. 

Målgruppe  

Hovedmålgruppe er skoleeiere, rektorer, ledere, tillitsvalgte og verneombud i undervisingssektoren, men er åpent for alle.  

Påmelding  

Webinaret er gratis og åpent for alle, men meld deg gjerne på slik at vi kan sende deg en påminnelse før start, presentasjoner og ressurser som brukes i sendingen, og varsle deg ved eventuelle endringer.

Du kan følge sendingen direkte på arbeidstilsynet.no/webinar.      

Dersom du ikke kan delta på oppsatt tidspunkt, kan du se opptak på samme sted når det er ferdig tekstet.

Velkommen! 

Illustrasjon av en voksen i en undervisningssituasjon, sammen med fire barn