Møte: Verdensdagen for psykisk helse - "Vi trenger å høre til. Lag plass"

Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1

Vi markerer verdensdagen for psykisk helse og inviterer til felles innsats mot ensomhet og utenforskap. Bergen Næringsråd og Nav arbeidslivssenter Vestland er hovedarrangører.

Meld deg på møtet her (ekstern lenke, bergen.chambers.no)

Innhold

Verdensdagen oppfordrer til å gjøre viktige møteplasser mer inkluderende. Er deres arbeidsplass en slik arena? Vi inviterer til felles innsats mot ensomhet og utenforskap, som er sentrale utfordringer for den psykiske folkehelsen. Sosial støtte kan redde liv, særlig i urolige tider. Vi har alle et ansvar for å lage plass til flere. Men blir vi automatisk mindre ensomme, bare vi møtes?

Årets kampanjetema er «Vi trenger å høre til. #lagplass».

For å bidra til økt inkludering og nærvær på jobb, retter vi i år oppmerksomheten mot emosjonelle belastninger.

Forskning tyder på at over tid kan det å håndtere emosjonelle krav store deler av arbeidsdagen føre til økt risiko for emosjonell utmattelse og sykefravær.

  • Hva tenker ledere, verneombud og tillitsvalgte om emosjonelle krav i jobbsammenheng?
  • Hva handler emosjonelle krav om og hvordan kan du og dere jobbe med dette på deres arbeidsplass?

Dette er noe av det dere får høre om under årets arrangement.

Finn program og mer informasjon om markeringen av verdensdagen for psykisk helse her (ekstern lenke, bergen.chambers.no)

Velkommen!

Hender som holder i hverandre, løftes mot en solfylt himmel