Trygg håndtering av ensilasje

Radisson Blu Hotel Trondheim Airport, 14. oktober 2019

Sikker håndtering av ensilasje er viktig for å forebygge ulykker. Feil håndtering i ensileringstanken kan føre til at det dannes eksplosive gasser som hydrogensulfid og metan.

Seminaret er gratis og aktuelt for: 

  • Driftsledere, HMS-ledere eller kvalitets- og sikkerhetsledere i virksomheter innenfor oppdretts- eller fiskeindustri
  • Daglige ledere i oppdrettsvirksomheter

Les mer og meld deg på innen mandag 7. oktober