Sevesokonferansen

Digital, tirsdag 21. september 2021

Storulykkemyndighetene inviterer til den nasjonale Sevesokonferansen 21. september 2021. Konferansen blir i år digital og det er gratis å delta.

Når: tirsdag 21. september 2021, fra kl. 09.00 til 15.00 
Påmeldingsfrist: fredag 17. september 2021

Tema for årets konferanse

 • IKT-sikkerhet og sikring
 • Læring fra hendelser
 • Nytt fra myndighetene

Målgruppe

 • Storulykkevirksomheter
  • ledere
  • verneombud
  • HMS-koordinatorer
  • drifts- og vedlikeholdspersonell
  • IKT-sikkerhet- og sikringsansvarlige
 • Nasjonale, regionale og lokale myndigheter med en rolle relatert til storulykkevirksomheter
 • Andre som er involvert i oppfølging av storulykkevirksomheter

Program og påmeldingsskjema finner du her (ekstern lenke)