Seminar på Brekstad: Kloke grep ved omstilling

Ørland kultursenter, Rådhusgata 6

Tilsette i både offentleg- og privat sektor opplever endringar og omstillingar i arbeidslivet. Korleis kloke grep kan dykk ta for å oppretthalde eit godt arbeidsmiljø også under omstilling?

Arbeidslivet er i stadig endring. Det kan være store organisasjonsendringar, endringar i teknologi eller arbeidsmåte. 

Vi inviterer til seminar på Brekstad om dette temaet.

  • Når: 14. juni frå 10.00 til 12.00
  • Stad: Ørland kultursenter, Rådhusgata 6
  • Påmeldingsfrist: 9. juni kl. 12.00

Meld deg på seminar om omstilling her

Innhald

På seminaret får du kunnskap om kva som fremmar og hemmar evna til endring og omstilling. Du får også innsikt i Arbeidsmiljølovens krav på området, og innblikk i erfaringar frå tilsyn. 

I tillegg vil vi presentere eit verktøy som kan brukes for ivaretaking av arbeidsmiljøet under endringsprosessar. 

Målgruppe 

Målgruppe for seminaret er leiiarar, tillitsvalgte, verneombod og HR/HMS-personell.

Påmelding 

Seminaret er gratis, men du må melde deg på for å delta. Eventuelle reisekostnadar vert ikkje dekka. Det er eit begrensa antall plassar. Dersom du likevel ikkje kan delta er det fint om du melder deg av igjen, slik at du frigir plassen din til andre.

Praktisk

Seminaret finn stad på Ørland kultursenter som ligg i tilknytning til hurtigbåtkaien.

Vi servere kaffe, te og vann.

Velkommen!