IA-seminar Oslo: Et arbeidsmiljøarbeid basert på kunnskap og et godt partssamarbeid – det gir gevinster!

Gydas vei 8, 0360 Oslo

Vil du lære mer om hvordan du kan jobbe kunnskapsbasert med arbeidsmiljøet på din arbeidsplass? Da bør du melde deg på dette gratis regionale IA-seminaret i Oslo!

Meld deg på seminaret her

Innhold

På seminaret får du høre fra eksperter som deler sin kunnskap om hva som kjennetegner et godt og systematisk arbeidsmiljøarbeid. Du vil få presentert hvordan man kan få til et godt partssamarbeid i praksis og hva det vil å si å jobbe kunnskapsbasert.

I tillegg vil du få kjennskap til følgende verktøy: En bra dag på jobb, Arbeidsmiljøhjelpen og Samtalestøtte for arbeidsgiver. Disse verktøyene er kunnskapsbaserte, bransjetilpassede og gratis. 

Program: 
08.30-09.00 Servering av frokost  
09.00-09.15 Velkommen 
09.15-09.35 Partssamarbeid i praksis, ved partene i arbeidslivet
09.35-09.50 Hvordan jobbe kunnskapsbasert? v/Statens arbeidsmiljøinstitutt 
10.10-11.10 Innføring i praktiske verktøy 

  • En bra dag på jobb
  • Arbeidsmiljøhjelpen
  • Samtalestøtte for arbeidsgiver 

11.10-11.25 Hvem er de gode hjelperne?
11.25-11.30 Vel hjem   

Detaljert program ettersendes etter påmeldingsfristen utløper.

Målgruppe

Seminaret er rettet mot ledere, verneombud, tillitsvalgte og HR-/HMS-personell som ønsker å styrke sin kompetanse og sitt engasjement for arbeidsmiljøet.

Praktisk

Deltakelse på seminaret, inkludert frokost, er gratis. Du må melde deg på for å delta og påmelding er bindende. 

Dersom du likevel ikke kan delta er det fint om du melder deg av igjen, innen påmeldingsfristen, slik at du frigir plassen din til andre da det er begrenset antall plasser.   

Velkommen!