Seminar om sikkerhetsdatablad

Oslo Kongressenter, Youngs gate. 21, 0181 Oslo, 23. mai 2018

Har du ansvar for utarbeidelse og/eller distribusjon av sikkerhetsdatablad, og lurer du på om de oppfyller regelverkskravene? Vi inviterer til seminar om hva som skal til for fylle kravene i loven.

Tilsynsetatene vil dele erfaringer fra de siste årene på kvalitet, feil og mangler og informere om hva som skal til for at et sikkerhetsdatablad skal oppfylle kravene i loven.

Seminaret er gratis for alle i målgruppa.

Påmelding skjer ved å sende en e-post med navn på deltaker og navn på virksomhet til oslo@arbeidstilsynet.no. Skriv«SDS-seminar» i emnefeltet. Gi beskjed om eventuelle allergier ved påmelding.

Påmeldingsfrist: 11. mai 2018

Det er begrenset antall plasser, og det vil bli gitt tilbakemelding på deltagelse kort tid etter fristens utløp.

Se program for dagen:

pdf Program SDB230518x.pdf

Eventuelle spørsmål om seminaret kan sendes til ams@arbeidstilsynet.no