Seminar i Moss: Kloke grep i omstilling

Dronningens gate 1, 1530 Moss

Nærmare kvar tredje tilsette i Norge sier dei har vært gjennom større endringar på jobb dei siste tre åra. Korleis kloke grep kan dykk ta for å oppretthalde eit godt arbeidsmiljø også under omstilling?

Omstilling kan være organisasjonsendringar for å bli meir effektive, ny teknologi som krev ny kompetanse eller digitalisering som tvinge frem andre måter å jobbe på.

 Vi inviterer til seminar i Moss om dette temaet.

  • Når: torsdag 8. juni frå 12.00 til 14.00
  • Stad: Dronningens gate 1, 1530 Moss
  • Påmeldingsfrist: 1. juni kl. 12.00

Meld deg på seminar om omstilling her

Innhald

På samlinga får du råd, tips og erfaringar du kan bruke i egen verksemd. Du får fagleg innblikk i tema omstilling, krav i regelverket og erfaringar frå tilsyn. 

Du vil også få prøve nettressursar som kan bidra i det førebyggande arbeidsmiljøarbeidet.

NAV Arbeidslivssenter Øst-Viken vil kort presentere nokon gode grep og normale reaksjonar i forbindelse med omstilling. Omstilling er ein del av kurspakken «Sees i Morgen» (arbeid og psykisk helse) som arbeidslivssenteret tilbyr samarbeidspartnarar.

Vi legg opp til dialog og erfaringsutveksling.

Målgruppe 

Målgruppe for seminaret er leiiarar, tillitsvalgte, verneombod og HR/HMS-personell.

Påmelding 

Seminaret er gratis, men du må melde deg på for å delta. Eventuelle reisekostnadar vert ikkje dekka.

Det blir lett servering av kaffe, te og vann.

Velkommen!