Webinar: Risikovurderinger i bygg- og anleggsbransjen

Webinar, tirsdag 27. august 2024 – tirsdag 27. august 2024

Synes du risikovurderinger kan være vanskelige? Risikovurderinger varierer fra arbeidsplass til arbeidsplass avhengig av oppgavene som skal utføres. Likevel finnes det visse krav til hva en risikovurdering skal inneholde.

Velkommen til webinar om risikovurderinger i bygg- og anleggsbransjen.

  • Når: tirsdag 27. august kl. 09.00-09.40
  • Hvor: arbeidstilsynet.no/webinar
  • Påmeldingsfrist: mandag 26. august kl. 12.00

Meld deg på webinaret her

Innhold

Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere alle farer og problem, og vurdere risikoen knyttet til arbeidet. Arbeidsgiver har ansvaret for at dette blir gjennomført. Målet er at ingen blir skadet eller syk på grunn av arbeidet. Risikovurderingen skal gi oversikt over hva som kan gå galt, hvordan virksomheten kan forebygge det, og redusere konsekvensene av en eventuell hendelse.

Gjennom våre tilsyn ser vi at virksomhetene i bygg- og anleggsbransjen har et forbedringspotensiale når det gjelder hvordan de utfører og bruker risikovurderinger.

I dette webinaret vil vi ta for oss hvordan og hvorfor vi skal gjennomføre risikovurderinger. Du vil få en gjennomgang av våre veiledningssider og erfaringer fra inspektører med risikovurderinger i bygg- og anleggsbransjen.

Vi gjennomgår:

  • Hva en risikovurdering er, og hva den skal brukes til
  • Hva en risikovurdering skal inneholde
  • Erfaringer fra våre tilsyn med gode og dårlige risikovurderinger
  • Viktigheten av medvirkning fra verneombud og de ansatte
  • Tips til hvordan dere kan arbeide bedre med egne risikovurderinger

Målgruppe

Hovedmålguppe for webinaret er ledere, verneombud og tillitsvalgte i bygg- og anleggsbransjen, og for bedriftshelsetjenester med bygg- og anleggskunder, men er åpent for alle.

Påmelding

Webinaret er gratis og åpent for alle, men meld deg gjerne på slik at vi kan sende deg en påminnelse før start og presentasjoner som brukes i webinaret.

Du kan følge sendingen direkte på arbeidstilsynet.no/webinar. Etter webinaret finner du lenke til opptaket på samme sted.
 

Chat er tilgjengelig for spørsmål om tema under sendingen. 

Velkommen!

Illustrasjon av mennesker som jobber på en byggeplass. Et stillas foran to bygninger, en ubemannet kran og en løftekran