Nettmøte: Rollen som verneombud på en kontorarbeidsplass (06.02)

Teams

Verneombudets rolle går ut over å håndheve regler og retningslinjer – den innebærer en viktig balanse mellom å påse, og å påvirke konstruktivt. Rollen kan være utfordrende, og til tider ensom.

Som verneombud kan du settes i krevende situasjoner, der du må balansere mellom å representere dine kollegaers interesser, samtidig som du opprettholder en konstruktiv dialog med ledelsen. 

Vi inviterer til et nettmøte for å styrke din kompetanse og gi deg nyttige tips i utøvelsen av rollen.  

  • Når: 6. februar kl. 09.00-11.00
  • Hvor: Teams, påmelde mottar lenke 
  • Påmeldingsfrist: 5. februar kl. 10.00

Meld deg på nettmøtet her

Innhold

Arbeidsmiljøet er av avgjørende betydning for ansattes helse og produktivitet. Som verneombud har du en viktig rolle i å bidra til gode arbeidsforhold.

Målet med dette nettmøtet er å styrke din kompetanse og gi deg nyttige tips, slik at rollen som verneombud på kontorarbeidsplassen blir enklere å fylle. 

Vi skal diskutere utfordringer, erfaringer og beste praksis. Du lærer mer om hvordan du kan fungere godt i rollen, og får snakke med verneombud fra andre kontorarbeidsplasser.

I møtet vil det bli mulighet for å stille spørsmål, og å dele ideer og tips med hverandre. 

Påmelding

Nettmøtet er gratis å delta på, men du må melde deg på. Lenke til nettmøtet sendes påmeldte. 

Vi ser frem til å treffe deg! 

Velkommen!

Alle datoer for nettmøter:

Bruk lenkene for å lese mer og melde deg på: