Nettmøte: Sykefravær i bygg- og anleggsbransjen

arbeidstilsynet.no/webinar

Bygg- og anleggsbransjen taper hvert år over to millioner dagsverk på grunn av sykefravær. 40 prosent sier jobben helt eller delvis er årsaken til sykefraværet. Må det være slik – eller er det noe du og virksomheten din kan gjøre for å få forebygge dette?

Vi inviterer til dette første nettmøtet i en serie som vi håper skal gi deg kunnskap, verktøy og tiltak for å forebygge sykefravær i egen virksomhet.  

Når: 29. september, kl. 09.00–09.40  
Hvor: Digitalt 

Meld deg på nettmøte 

Innhold

Det er bedre og billigere å forebygge enn å reparere! For å kunne forebygge må vi vite hvilke faktorer som påvirker sykefraværet. Til dette nettmøtet kommer derfor overlege Hans Magne Gravseth i Statens Arbeidsmiljøinstitutt, STAMI. Han skal gi oss oversikten over sykefraværet i bransjen, og ta oss gjennom hva forskningen sier om dette.  

Målgruppe 

Hovedmålgruppe for dette nettmøtet er arbeidsgivere, bedriftshelsetjenesten, verneombud og tillitsvalgte i bygg- og anleggsbransjen. 

Påmelding 

Nettmøtet er åpent og gratis for alle, følg det direkte på arbeidstilsynet.no/webinar. 

Registrer deg gjerne uansett for å få tilsendt eventuelle presentasjoner, og slik at vi kan varsle deg dersom det oppstår endringer.  
 
Hvis du ikke kan delta på oppsatt tidspunkt, vil du kunne se det i opptak på samme sted når opptaket er tekstet.     

Velkommen!