Kurs i forebygging og håndtering av seksuell trakassering

Kristiansand, Hotell Scandic Bystranda, 30. oktober 2018

Målet med kurset er å sette deltakerne i stand til å bidra til å redusere risikoen for seksuell trakassering og trakassering på arbeidsplassen.

Det er Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet som tilbyr kurset. Kurset er gratis.

Sammen setter vi strek for seksuell trakassering

Trakassering og seksuell trakassering er svært alvorlig og rammer den som berøres hardt. Det kan skape mistrivsel på jobben, føre til psykiske plager, sykefravær, og dårlig arbeidsmiljø generelt. I noen tilfeller bidrar trakassering til at den berørte velger å slutte i jobben. Arbeidsgiver har en plikt til å hindre og forebygge trakassering på arbeidsplassen.

Kurset inneholder:

  • gjennomgang av hva seksuell trakassering er og arbeidsgivers ansvar
  • presentasjon av hvordan arbeidsgiver kan etablere forståelse for hva som er uakseptabel oppførsel på arbeidsplassen
  • en gjennomgang av hvordan arbeidsgiver kan gjennomføre risikokartlegging og tiltak for å redusere risikoen for trakassering
  • informasjon av hvordan arbeidsgiver kan etablere en «si fra kultur» på arbeidsplassen og rutiner for varsling om trakassering
  • informasjon om ledernes særskilte ansvar
  • informasjon om betydningen av at trakassering får konsekvenser for de som trakasserer
  • tips til hvordan arbeidsgiver kan skape åpenhet for å snakke om dette på arbeidsplassen

Vi legger opp til et aktivt og deltakende kurs og er opptatt av deltakernes egne erfaringer fra deres arbeidshverdag. Vi ønsker å diskutere gode og konkrete løsninger for å hindre og forebygge trakassering og seksuell trakassering.

Målgruppe

  • Arbeidsgivere/ledere/verneombud
  • HMS-ansvarlige og HR-personell
  • Arbeidsplasstillitsvalgte

Påmelding

Påmelding til kurs i Kritiansand 30. oktober 2018 (pameldingssystem.no)

Kurset varer fra kl. 11 til kl. 14. 

Påmeldingsfrist er 21. september 2018 kl. 12.  

Mer informasjon 

Sammen setter vi strek for seksuell trakassering: www.settestrek.no