HMS-seminar for godstransport

Bergen, Clarion Bergen Airport, 26. oktober 2017

Lær om hvordan godt HMS-arbeid bidrar til å redusere risiko i din transportbedrift.

Velkommen til seminar om hvordan du kan komme i gang med eller styrke arbeidsmiljøarbeidet i bedriften. Seminaret er tilpasset arbeidsgiver eller ansattrepresentant i en liten eller mellomstor godstransportvirksomhet.

På seminaret vil du vil blant annet

  • lære mer om regelverket
  • høre om Arbeidstilsynets erfaringer fra tilsyn i transportbransjen
  • få veiledning fra erfarne inspektører og jurister fra Arbeidstilsynet og Statens vegvesen
  • kunne diskutere felles problemstillinger med andre fra samme bransje

Seminaret er gratis.

Les mer og meld deg på

(Velg "Registrering" for påmelding. Du velger sted/dato i påmeldingens steg 2)

Sted: Bergen, Clarion Bergen Airport
Tid: 26. oktober, kl 13.00—18.00
Påmeldingsfrist: 19. oktober

Arrangør: Treparts Bransjeprogram Transport*

*NHO Reiseliv, NHO Transport, NHO Logistikk og Transport, Hovedorganisasjonen Virke, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Norsk Arbeidsmandsforbund, Norsk Lastebileier-Forbund, Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Norsk Jernbaneforbund, Yrkestrafikkforbundet, Vegdirektoratet og Arbeidstilsynet