HMS-konferanse for byggenæringen i Trøndelag

Clarion Brattøra i Trondheim, 6. mars 2018

Konferansen har fokus på arbeidet for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og useriøsitet i bransjen, utviklingstrekk i det moderne arbeidslivet og HMS knyttet til arbeid i høyden.

Entreprenørforeningen for bygg og anlegg (EBA) Trøndelag, Håndverkerforeningen i Trondheim (HiT), Fellesforbundet Trondheim og Arbeidstilsynet Midt-Norge inviterer byggebransjen i Trøndelag til årets HMS-konferanse.

For mer informasjon og detaljert program:
HMS-konferanse for byggenæringen i Trøndelag (eba.no)

Prisen er 1450,- kr 

Varighet: kl 08.00-15.30 tirsdag 6. mars.

Påmelding: kdh@eba.no
Påmeldingsfrist: Innen 20. februar

NB: Begrenset antall plasser.