Hvordan håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen?

Det er ikke lett å vite hva man skal gjøre om en er vitne til, eller opplever seksuell trakassering. I dette webinaret snakker vi om hvilke rutiner arbeidsplassen burde ha for å håndtere dette.

 

 

På grunn av koronarestriksjonene må vi utsette dette webinaret fram til vi er sikre på at det kan gjennomføres i tråd med gjeldende regler for smittevern.

Hva kan konsekvensene være dersom dette ikke er på plass? Hva er fallgruvene når man skal håndtere saker om seksuell trakassering? Hva er en forholdsmessig reaksjon på brudd på rutiner og retningslinjer? Dette er noen av spørsmålene du skal få svar på. 

Vi skal også prate om hvilket ansvar arbeidsgiver har for å hindre og håndtere seksuell trakassering, og hvilke krav lovverket stiller til arbeidsgiver. 

På arbeidsplasser der man ikke har jobbet forebyggende ser vi at håndteringa blir mangelfull. Dette bidrar derfor ofte til langvarige konflikter, et dårlig arbeidsmiljø og konsekvenser for den som utsettes for trakasseringen. Man blir møtt med en bagatellisering av hendelser, gjerne via kommentarer som «dette må du tåle» og «dette blir du vant til».  

A
rbeidstilsynet, Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og partene i utelivsbransjen samarbeider om kampanjen «Sammen setter vi strek for seksuell trakassering». Dette webinaret er en del av dette arbeidet. I denne sendinga møter du Trine Hammer, nasjonal koordinator for overnatting- og serveringsbransjen i Arbeidstilsynet, og Shorish Azari, rådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet. 

Vi åpner for spørsmål i chat og e-post i webinaret, men du kan også sende de på forhånd til webinar@arbeidstilsynet.no 

Opptak av webinaret vil også bli tilgjengelig etterkant av webinaret.  

Alle har rett til et trygt arbeidsmiljø uten seksuell trakassering - Sammen setter vi strek for seksuell trakassering! #settestrek