Webinar: Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager

Webinar kl. 8.30–10.00, fredag 23. oktober 2020

Visste du at muskel- og skjelettplager er den vanligste årsaken til sykefravær? Meld deg på webinar 23. oktober og lær mer om forebygging og erfaring med slike plager.

Tid: 23. oktober kl. 8.30–10.00
Sted: Webinar – vi sender lenke til påmeldte deltakere

Meld deg på her

Tema i webinaret
Innledere fra blant annet STAMI og Arbeidstilsynet vil snakke om disse temaene:

  • Hva kan være årsaken til arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager?
  • Hva kan virksomhetene gjøre for å forebygge arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager?
  • Hvilke erfaringer har Arbeidstilsynet? 
  • Hvordan påvirker Covid-19 arbeidsmiljø og helse?
  • Hva skjer i et IA-bransjeprogram?
  • Case fra en virksomhet.
  • Vi presenterer aktuelle verktøy som kan hjelpe i forebyggingsarbeidet.

Webinaret er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt og partene i arbeidslivet. Det markerer starten på den europeiske kampanjen “Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning”, som vi gjennomfører i samarbeid med det europeiske arbeidsmiljøorganet EU-OSHA.

Webinaret er gratis.
Etter webinaret finner du lenke til opptak her

Har du spørsmål? Ta kontakt med Gro Synnøve Rygh Færevåg.

Se invitasjonen som pdf og videresend den gjerne til andre du tror kan ha glede og nytte av webinaret.