AVLYST: Forebygging og håndtering av seksuell trakassering

Oslo, tirsdag 24. mars 2020

Kurset om seksuelle trakassering som skulle bli holdt den 24. mars er avlyst. 

Kurset vil bli satt opp på et senere tidspunkt. Følg med her for oppdatert informasjon: 

ldo.no/settestrek