AVLYST: Bruk og vedlikehold av maskiner og arbeidsutstyr

Statens hus i Trondheim, onsdag 15. april 2020

Seminaret om maskinsikkerhet som skulle vært holdt den 15. april er avlyst.   

Seminaret vil bli satt opp igjen på et senere tidspunkt.