BHT erfaringssamling Trondheim: Korleis fungerer forskriftsendringane i praksis?

Scandic Lerkendal

Frå 1. januar kom det forskriftsendringar i forskrift om organisering, leiing og medverknad, og forskrift om administrative ordningar. Kva betyr endringane i praksis for verksemdene og for bedriftshelsetenesta, og kva erfaringar har de gjort dykk?

Velkommen til erfaringssamling for alle som jobber i bedriftshelsetjenesta.  

  • Når: Tysdag 18. april kl. 08.30-10.30
  • Hvor: Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127 A, 7031 Trondheim
  • Påmeldingsfrist: 11. april kl. 13.00 

Meld deg på erfaringssamlinga i Trondheim her 

Innhald

Målet for samlinga er å få informasjon frå Arbeidstilsynet, og å dele erfaringar med forskriftsendringane så langt og kva dei betyr i praksis. Det vil leggjast opp til ein kombinasjon av  forelesing og gruppediskusjonar.  

Vi skal snakke om: 

  • historikk og bakgrunn for forskriftsendringane 
  • tilsyn med arbeidsgivars bruk av BHT  
  • oppfølging av BHT 
  • ønsket effekt og endringsr i tida framover 

Målgruppe 

Alle tilsette i bedriftshelsetjenesta.

Påmelding 

Erfaringssamlinga er gratis, men du må melde deg på. Frist for påmelding mandag er 13. mars. Eventuelle reisekostnader blir ikkje dekte. 

Velkommen!

Erfaringssamlinger for bedriftshelsetjenesten

Illustrasjon av undervisningssituasjon med en foreleser foran åtte tilhørere med pc'er i et amfi