BHT erfaringssamling digital 2: Hvordan fungerer forskriftsendringene i praksis?

Teams

Fra 1. januar kom det forskriftsendringer i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, og forskrift om administrative ordninger. Hva betyr endringene i praksis for virksomhetene og for bedriftshelsetjenesten, og hvilke erfaringer har dere gjort dere?

Velkommen til erfaringssamling for alle som jobber i bedriftshelsetjenesten.

  • Når: Fredag 12. mai 08:30 -10:30
  • Hvor: Teams 
  • Påmeldingsfrist: 10. mai kl. 13.00 

Meld deg på digital erfaringssamling her 

Innhold

Målet for samlingen er å få informasjon fra Arbeidstilsynet, og å dele erfaringer med forskriftsendringene så langt og hva de betyr i praksis. Det vil legges opp til en kombinasjon av  forelesning og gruppediskusjoner.  

Vi skal snakke om: 

  • historikk og bakgrunn for forskriftsendringene 
  • tilsyn med arbeidsgivers bruk av BHT  
  • oppfølging av BHT 
  • ønsket effekt og endringer i tiden fremover 

Målgruppe 

Alle ansatte i bedriftshelsetjenesten.

Påmelding 

Erfaringssamlingen er gratis, men du må melde deg på. Frist for påmelding 9.mai.

Velkommen!

Erfaringssamlinger for bedriftshelsetjenesten

Illustrasjon av undervisningssituasjon med en foreleser foran åtte tilhørere med pc'er i et amfi