Seminar i fem byer: Hvordan håndtere farlige stoffer på arbeidsplassen?

Oslo, Kristiansand, Bergen, Stjørdal og Tromsø. Start: , 7. mai 2019

Arbeidstilsynet inviterer til gratis seminar om risikovurdering av farlige stoffer. Seminaret holdes i fem ulike byer i mai.

Hver dag utsettes arbeidstakere for farlige stoffer på norske arbeidsplasser. Mange av disse stoffene kan være helseskadelige – på kort eller lang sikt. Å redusere risikoene for slik helseskade kan gi mindre sykefravær og økt produktivitet.

Fem ulike byer i mai

På denne bakgrunnen inviterer Arbeidstilsynet til seminaret «Kom i gang med risikovurdering av farlige stoffer». I løpet av mai besøker vi fem byer fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord.

Seminaret skal bidra til at du kan kartlegge og vurdere risikoen ved farlige stoffer. Her får du også demonstrert et gratis verktøy for å vurdere risikoen ved bruk av farlige stoffer og kjemikalier på arbeidsplassen.

Spesielt for små virksomheter

Målgruppe for seminaret er arbeidsgivere og arbeidstakere i små virksomheter, for eksempel metallverksteder, bilverksteder, kjemisk industri, laboratorier og renholdsbransjen. Men også andre bransjer har nytte av seminaret.

Seminarene er gratis.

Program

10.00 Velkommen og innledning

  • Informasjon om EU-kampanjen «Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer»
  • Risikovurdering – en teoretisk tilnærming
  • Presentasjon av case til arbeidsøkten etter lunsj

11.30–12.00 Lunsj

12.00 Arbeid med case

  • Deltakerne jobber med kartlegging og risikovurdering i forbindelse med case
  • Arbeidet oppsummeres
  • Veien videre

14.00 Avslutning

Påmelding

For påmelding, følg lenke til kurset du vil delta på:

7. mai på Scandic Oslo Airport
8. mai på Scandic Bystranda, Kristiansand
9. mai på Scandic Ørnen, Bergen
14. mai på Scandic Hell, Stjørdal
15. mai på Scandic Grand, Tromsø

Du vil også få mulighet til å delta på et oppfølgingsseminar i Oslo til høsten. Her får du tilbakemelding på det arbeidet du har gjort etter første seminar, og kan dele erfaringer og utfordringer.

Praktisk informasjon

  • Seminarene er gratis, og det blir servert enkel lunsj.
  • Hvert seminar har plass til inntil 50 deltakere. Vi tar forbehold om at vi får mange nok påmeldinger for å kunne gjennomføre seminarene.
  • Seminaret inngår i EU-kampanjen «Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer».
  • Arrangør er Arbeidstilsynet i samarbeid med partene i arbeidslivet og det europeiske arbeidsmiljøorganet EU-OSHA.