Telefon og e-post

Arbeidstilsynet - 73 19 97 00
Åpningstider sentralbord: 08:00 - 15:00
Åpningstider svartjenesten: 09:00 - 14:00 (redusert telefontid fra 2. juli til 10. august)  

  • Tast 1: For generelle spørsmål om arbeidsmiljø, rettigheter og plikter - Arbeidstilsynets svartjeneste.
  • Tast 2: Arbeidstilsynets sentralbord
  • Tast 3: Ved varsling av alvorlig ulykke (prioritet i kø)

For varsling av ulykke utenom kontortid, se liste over kontaktpersoner

Kontakt på e-post

Generelle spørsmål

Generelle spørsmål om arbeidsmiljø, rettigheter og plikter sendes svartjenesten@arbeidstilsynet.no

Saksbehandling

E-posthenvendelser som skal saksbehandles av Arbeidstilsynet sendes post@arbeidstilsynet.no

Dette gjelder dokumenter som er underlagt journalføringsplikt, f.eks. tilsynssaker, søknader, godkjenninger og dispensasjoner. Vi ber om at henvendelser som inneholder sensitive opplysninger sendes per post. Se postadresse

Dersom du ønsker å melde fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, meld inn dette via vår tipsløsning.

Innspill til nettsidene

Har du innspill til nettsidene, send e-post til internett@arbeidstilsynet.no

Arbeidstilsynet behandler e-post på linje med annen post, men vil i tråd med eForvaltningsforskriften § 6 snarest informere avsender om at e-posten er mottatt.