Telefon og e-post

Arbeidstilsynet - 73 19 97 00
Åpningstider sentralbord: 08:00 - 15:45
Åpningstider svartjenesten: 08:00 - 15:30  

  • Tast 1: For generelle spørsmål om arbeidsmiljø, rettigheter og plikter - Arbeidstilsynets svartjeneste.
  • Tast 2: Arbeidstilsynets sentralbord
  • Tast 3: Ved varsling av alvorlig ulykke (prioritet i kø)

For varsling av ulykke utenom kontortid, se liste over kontaktpersoner

Kontakt på e-post

Generelle spørsmål

Generelle spørsmål om arbeidsmiljø, rettigheter og plikter sendes svartjenesten@arbeidstilsynet.no

Saksbehandling

E-posthenvendelser som skal saksbehandles av Arbeidstilsynet sendes post@arbeidstilsynet.no

Dette gjelder dokumenter som er underlagt journalføringsplikt, f.eks. tilsynssaker, søknader, godkjenninger og dispensasjoner. Vi ber om at henvendelser som inneholder sensitive opplysninger sendes per post. Se postadresse

Innspill til nettsidene

Har du innspill til nettsidene, send e-post til internett@arbeidstilsynet.no

Arbeidstilsynet behandler e-post på linje med annen post, men vil i tråd med eForvaltningsforskriften § 6 snarest informere avsender om at e-posten er mottatt.