Melde ulykke utenom kontortid

Dersom arbeidstakere rammes av en alvorlig arbeidsulykke, skal arbeidsgiver straks melde fra til Arbeidstilsynet og politiet.

Arbeidstilsynet har ingen etablert vaktordning utenom kontortid, men dersom det skjer en ulykke, kan du kontakte personene i nærmeste område under.

Nord- og Midt-Norge 

Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag

Seksjonsleder Marit Torsvik, telefon: 992 67 270

Vestlandet

Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland

Seksjonsleder Jan Petter Sæbø, telefon: 484 03 887

Sørlandet

Vestfold og Telemark, Agder og Viken (den delen som tidligere var Buskerud)

Seksjonsleder Runar Hauge, telefon: 916 53 103

Østlandet

Oslo, Innlandet og Viken (de delene som tidligere var Østfold og Akershus)

Seksjonsleder Vigdis Tingelstad, telefon: 472 58 488