Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

Regionen omfatter Østfold og Akershus fylker.

Postadresse: Arbeidstilsynet Østfold og Akershus, Postboks 4720 Torgarden, 7468 Trondheim

Telefon: 73 19 97 00
Telefaks: 69 24 03 10
E-post: post@arbeidstilsynet.no

Gatekart: Se kart på Gule sider

Regiondirektør: Hanne Luthen (mobiltelefon: 918 14 501)

Administrativ leder: Anne Birgitte Wangensteen (mobiltelefon: 918 14 510)

Arbeidstilsynet Østfold og Akershus har nasjonalt ansvar for:

  • Sekreteriatet for tvisteløsningsnemda
  • Byggesaksbehandling

Om bruk av e-post

Forespørsler som krever saksbehandling må besvares skriftlig på grunn av bestemmelsene i forvaltningsloven. Husk derfor alltid å opplyse om postadresse, også når du bruker e-post. Forespørsler uten postadresse vil ikke kunne besvares.

Tilsynskontor

Regionen har to tilsynskontor:

Besøksadresse: Dronningens gate 1, Moss
Postadresse: Arbeidstilsynet Østfold og Akershus, Postboks 4720 Torgarden, 7468 Trondheim
Telefon: 73 19 97 00
Telefaks: 55 36 84 75
E-post: post@arbeidstilsynet.no

Gatekart: Se kart på Gule sider

Tilsynsleder:
Tommy Pedersen (mobiltelefon: 416 00 415)

Besøksadresse: Torvet 5, Lillestrøm
Postadresse: Arbeidstilsynet Østfold og Akerhus, Postboks 4720 Torgarden, 7468 Trondheim
Telefon: 73 19 97 00
Telefaks: 63 89 26 31
E-post: post@arbeidstilsynet.no

Gatekart: Se kart på Gule sider

Tilsynsleder: Cathrine Prahl Reusch (mobiltlf.: 977 58 805)

Tilsynsleder: Mette Lundeland (mobiltlf.:: 992 31 541)