Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

Regionen omfatter Østfold og Akershus fylker.

Fungerende regiondirektør: Anne Birgitte Wangensteen (mobiltelefon: 918 14 510)
Telefon: 73 19 97 00

Postadresse: eDialog 

Les mer om hvordan du kan sende brev og dokumenter til oss digitalt

Arbeidstilsynet Østfold og Akershus har nasjonalt ansvar for:

  • Sekreteriatet for tvisteløsningsnemda
  • Byggesaksbehandling

Tilsynskontor

Regionen har to tilsynskontor:

Besøksadresse: Dronningens gate 1, Moss    

Postadresse: eDialog 

Les mer om hvordan du kan sende brev og dokumenter til oss digitalt

Telefon: 73 19 97 00
Telefaks: 55 36 84 75

Gatekart: Se kart på Gule sider

Tilsynsleder:

Tommy Pedersen (mobiltelefon: 416 00 415)
Vigdis Tingelstad (mobiltelefon: 472 58 488)

Besøksadresse: Torvet 5, Lillestrøm. Åpent ukedager mellom 09.00 og 14.30.

Postadresse: eDialog 

Les mer om hvordan du kan sende brev og dokumenter til oss digitalt

Telefon: 73 19 97 00
Telefaks: 63 89 26 31

Gatekart: Se kart på Gule sider

Tilsynsledere: 

Cathrine Prahl Reusch (mobiltelefon: 977 58 805)
Mette Bakkerud Lundeland (mobiltelefon: 992 31 541)