Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

Regionen omfatter Østfold og Akershus fylker.

Postadresse: Arbeidstilsynet Østfold og Akershus, Postboks 4720 Torgarden, 7468 Trondheim

Telefon: 73 19 97 00
Telefaks: 69 24 03 10
E-post: post@arbeidstilsynet.no

Gatekart: Se kart på Gule sider

Regiondirektør: Hanne Luthen (mobiltelefon: 918 14 501)

Arbeidstilsynet Østfold og Akershus har nasjonalt ansvar for:

  • Sekreteriatet for tvisteløsningsnemda
  • Byggesaksbehandling

Om bruk av e-post

Forespørsler som krever saksbehandling må besvares skriftlig på grunn av bestemmelsene i forvaltningsloven. Husk derfor alltid å opplyse om postadresse, også når du bruker e-post. Forespørsler uten postadresse vil ikke kunne besvares.

Tilsynskontor

Regionen har to tilsynskontor:

Midlertidig besøksadresse: Amfi Moss, Bjørnsonkvartalet 3. etasje 
Merk at Arbeidstilsynet ikke tar imot besøkende på denne adressen uten avtale.  

Postadresse: Arbeidstilsynet Østfold og Akershus, Postboks 4720 Torgarden, 7468 Trondheim
Telefon: 73 19 97 00
Telefaks: 55 36 84 75
E-post: post@arbeidstilsynet.no

Gatekart: Se kart på Gule sider

Tilsynsleder:

Tommy Pedersen (mobiltelefon: 416 00 415)
Vigdis Tingelstad (mobiltelefon: 472 58 488)

Besøksadresse: Torvet 5, Lillestrøm.
Kontoret er midlertidig stengt for publikum pga. ombygging. Har du spørsmål? Ta kontakt med Svartjenesten på telefon 73 19 97 00.

Postadresse: Arbeidstilsynet Østfold og Akerhus, Postboks 4720 Torgarden, 7468 Trondheim
Telefon: 73 19 97 00
Telefaks: 63 89 26 31
E-post: post@arbeidstilsynet.no

Gatekart: Se kart på Gule sider

Tilsynsledere: 

Cathrine Prahl Reusch (mobiltelefon: 977 58 805)
Mette Bakkerud Lundeland (mobiltelefon: 992 31 541)