Arbeidstilsynet Oslo

Regionen omfatter Oslo fylke. I tillegg er Sekretariatet for regionale verneombud lokalisert ved Oslo-kontoret.

Regiondirektør: Ørnulf Halmrast (mobiltelefon: 917 85 129) 
Telefon: 73 19 97 00

Postadresse: eDialog 

Les mer om hvordan du kan sende brev og dokumenter til oss digitalt

Gatekart: Se kart på Gule sider

Tilsynsleder: Torunn Omvik (mobiltelefon: 920 10 825)
Tilsynsleder: Katarina Øi Heidem (mobiltelefon: 992 73 197)
Tilsynsleder: Liv Engvik (mobiltelefon: 997 38 545)
Administrativ leder: Haakon Lehmann (mobiltelefon: 932 07 815)

Sekretariatet for regionale verneombud

Sekretariatet for regionale verneombud er lokalisert ved Arbeidstilsynet for Oslo.

Besøksadresse: Steners gt. 1E, Oslo
Postadresse: Postboks 22 Sentrum, 0101 Oslo
www.rvofond.no

Bygg- og anleggsbransjen:

bafondet@arbeidstilsynet.no
Telefon: 21 56 66 00

Hotell-, restaurant- og renholdsbransjen:

hrrfondet@arbeidstilsynet.no
Telefon: 21 56 66 05