Arbeidstilsynet Nord-Norge

Regionen omfatter Nordland, Troms og Finnmark. I tillegg hører Svalbard, Bjørnøya og Hopen inn under denne regionen.

Regiondirektør: Vigdis Johnsen (telefon: 400 36 789)

Om bruk av e-post

Forespørsler som krever saksbehandling må besvares skriftlig på grunn av bestemmelsene i forvaltningsloven. Husk derfor alltid å opplyse om postadresse, også når du bruker e-post. Forespørsler uten postadresse vil ikke kunne besvares.

Tilsynskontor

Regionen har seks tilsynskontor:

Besøksadresse: Stortorget 2 - Fiskarnes hus, Tromsø

Postadresse: Arbeidstilsynet Nord-Norge, Postboks 4720 Torgarden, 7468 Trondheim

Telefon: 73 19 97 00

Telefaks: 77 85 01 21

E-post: post@arbeidstilsynet.no  

Gatekart: Se kart på Gule sider

Tilsynsleder: John Arve Skarstad (mobiltelefon: 464 05 657)

Besøksadresse: Sjøgata 15-17, Bodø

Postadresse: Arbeidstilsynet Nord-Norge, Postboks 4720 Torgarden, 7468 Trondheim

Telefon: 73 19 97 00

Telefaks: 75 52 79 53

E-post: post@arbeidstilsynet.no 

Gatekart: Se kart på Gule sider

Tilsynsleder: Johan Furebotten (mobiltelefon: 913 24 366)

Besøksadresse: Løkkeveien 33, Alta

Postadresse: Arbeidstilsynet Nord-Norge, Postboks 4720 Torgarden, 7468 Trondheim

Telefon: 73 19 97 00

Telefaks: 77 85 01 21

E-post: post@arbeidstilsynet.no  

Gatekart: Se kart på Gule sider

Tilsynsleder: John Arve Skarstad (mobiltelefon: 464 05 657)

Besøksadresse: Storgata 46, Finnsnes

Postadresse: Arbeidstilsynet Nord-Norge, Postboks 4720 Torgarden, 7468 Trondheim

Telefon: 73 19 97 00

Telefaks: 77 85 01 21

E-post: post@arbeidstilsynet.no  

Gatekart: Se kart på Gule sider 

Tilsynsleder: John Arve Skarstad (mobiltelefon: 464 05 657) og Olaug Iren Fossbakk (mobiltelefon: 918 89 748).

Besøksadresse: Strandgata 37, Sortland

Postadresse: Arbeidstilsynet Nord-Norge, Postboks 4720 Torgarden, 7468 Trondheim

Telefon: 73 19 97 00

Telefaks: 77 85 01 21

E-post: post@arbeidstilsynet.no  

Gatekart: Se kart på Gule sider

Tilsynsleder: Johan Furebotten (mobiltelefon: 913 24 366)

Besøksadresse: Strandgata 22, Mosjøen

Postadresse: Arbeidstilsynet Nord-Norge, Postboks 4720 Torgarden, 7468 Trondheim

Telefon: 73 19 97 00

Telefaks: 77 85 01 21

E-post: post@arbeidstilsynet.no  

Gatekart: Se kart på Gule sider

Tilsynsleder: Johan Furebotten (mobiltelefon: 913 24 366)