Arbeidstilsynet Midt-Norge

Regionen omfatter Trøndelag og Møre og Romsdal.

Postadresse: Arbeidstilsynet Midt-Norge, Postboks 4720 Torgarden, 7468 Trondheim
Telefon: 73 19 97 00
E-post: post@arbeidstilsynet.no

Kontakt svartjenesten

Hvis du har generelle spørsmål om arbeidsmiljø, kan du kontakte vår svartjeneste. Fagfolk svarer på spørsmål om HMS, arbeidsmiljø, rettigheter og plikter.

Ring 73 19 97 00 (tastevalg 1)

Regiondirektør: Stig Magnar Løvås (mobiltelefon: 974 06 965)

Administrativ leder: Anita Wenseth (mobiltelefon: 951 32 935)

Tilsynsleder: Tore Jeppe Sørhaug (mobiltelefon: 915 96 624)

Tilsynsleder: Hallvard Solevåg (mobiltelefon: 957 78 951)

Tilsynsleder: Harald Gran (mobiltelefon: 948 29 913)

Tilsynsleder: Inger Marie Seth (mobiltelefon: 950 53 060)

Arbeidstilsynet Midt-Norge har nasjonalt ansvar for:

  • Teknisk område
  • Typegodkjenning av stilaser, stiger og konstruksjoner på tak og fasader
  • Personlig verneutstyr (PVU)
  • Utenlandske kompetansebevis

Om bruk av e-post

Forespørsler som krever saksbehandling må besvares skriftlig på grunn av bestemmelsene i forvaltningsloven. Husk derfor alltid å opplyse om postadresse, også når du bruker e-post. Forespørsler uten postadresse vil ikke kunne besvares.

Tilsynskontor

Regionen har tre tilsynskontor:

Besøksadresse: Kongens gate 60, Trondheim
Postadresse: Arbeidstilsynet Midt-Norge, Postboks 4720 Torgarden, 7468 Trondheim
Telefon: 73 19 97 00
E-post: post@arbeidstilsynet.no

Gatekart: Se kart på Gule sider

Besøksadresse: Retirovegen 4, Ålesund
Postadresse: Arbeidstilsynet Midt-Norge, Postboks 4720 Torgarden, 7468 Trondheim
Telefon: 73 19 97 00
E-post: post@arbeidstilsynet.no

Gatekart: Se kart på Gule sider

Besøksadresse: Nedre Enggate 5-7, Kristiansund N (inngang fra bakgården)
Postadresse: Arbeidstilsynet Midt-Norge, Postboks 4720 Torgarden, 7468 Trondheim
Telefon: 73 19 97 00
E-post: post@arbeidstilsynet.no

Gatekart: Se kart på Gule sider