Arbeidstilsynet Midt-Norge

Regionen omfatter Trøndelag og Møre og Romsdal.

Regiondirektør: Stig Magnar Løvås (mobiltelefon: 974 06 965)
Telefon:
73 19 97 00

Postadresse: eDialog 

Les mer om hvordan du kan sende brev og dokumenter til oss digitalt

Kontakt svartjenesten

Hvis du har generelle spørsmål om arbeidsmiljø, kan du kontakte vår svartjeneste. Fagfolk svarer på spørsmål om HMS, arbeidsmiljø, rettigheter og plikter.

Ring 73 19 97 00 (tastevalg 1)

Administrativ leder: Anita Wenseth (mobiltelefon: 951 32 935)

Tilsynsleder: Tore Jeppe Sørhaug (mobiltelefon: 915 96 624)

Tilsynsleder: Hallvard Solevåg (mobiltelefon: 957 78 951)

Tilsynsleder: Harald Gran (mobiltelefon: 948 29 913)

Tilsynsleder: Inger Marie Seth (mobiltelefon: 950 53 060)

Arbeidstilsynet Midt-Norge har nasjonalt ansvar for:

  • Teknisk område
  • Typegodkjenning av stilaser, stiger og konstruksjoner på tak og fasader
  • Personlig verneutstyr (PVU)
  • Utenlandske kompetansebevis

Tilsynskontor

Regionen har tre tilsynskontor:

Besøksadresse: Kongens gate 60, Trondheim
Postadresse: eDialog 

Les mer om hvordan du kan sende brev og dokumenter til oss digitalt

Telefon: 73 19 97 00

Gatekart: Se kart på Gule sider

Besøksadresse: Retirovegen 4, Ålesund
Postadresse: eDialog 

Les mer om hvordan du kan sende brev og dokumenter til oss digitalt

Telefon: 73 19 97 00

Gatekart: Se kart på Gule sider

Besøksadresse: Nedre Enggate 5-7, Kristiansund N (inngang fra bakgården)Postadresse: eDialog 

Les mer om hvordan du kan sende brev og dokumenter til oss digitalt

Telefon: 73 19 97 00

Gatekart: Se kart på Gule sider