Arbeidstilsynet Indre Østland

Regionen omfatter Buskerud, Hedmark og Oppland fylker.

Postadresse: Postboks 4720 Torgarden, 7468 Trondheim
E-post: post@arbeidstilsynet.no

Regiondirektør: Kjell Haugen (mobiltlf.: 992 51 922)

Om bruk av e-post

Forespørsler som krever saksbehandling må besvares skriftlig på grunn av bestemmelsene i forvaltningsloven. Husk derfor alltid å opplyse om postadresse, også når du bruker e-post. Forespørsler uten postadresse vil ikke kunne besvares.

Tilsynskontor

Regionen har tre tilsynskontor:

Dekker Oppland fylke.

Besøksadresse: Storgata 170-172, Lillehammer
Postadresse: Postboks 4720 Torgarden, 7468 Trondheim
Telefon: 73 19 97 00
E-post: post@arbeidstilsynet.no

Gatekart: Se kart på Gule sider

Tilsynsleder: Bård Hjorth (mobiltelefon: 408 58 261)

Besøksadresse: Vangsvegen 73, Hamar

Telefon: 73 19 97 00
E-post: post@arbeidstilsynet.no
Gatekart: Se kart på Gule sider

Tilsynsleder: Pål O. Johansen (mobiltelefon: 906 54 835)

Dekker Buskerud fylke.

Besøksadresse: Grønland 51, 3045 Drammen
Postadresse: Postboks 4720 Torgarden, 7468 Trondheim
Telefon: 73 19 97 00
E-post: post@arbeidstilsynet.no

Gatekart: Se kart på Gule sider

Tilsynsledere:
Tove Svensli (mobiltelefon: 932 66 712)
Runar Hauge (mobiltelefon: 916 53 103)

Regionen har også ansvaret for:

Besøksadresse: Grønland 51, 3045 Drammen
Postadresse: Postboks 4720 Torgarden, 7468 Trondheim
Telefon: 73 19 97 00

Gatekart: Se kart på Gule sider

Avdelingsleder:
Vibeke Austad (mobiltelefon: 404 94 699)