Arbeidstilsynet Indre Østland

Regionen omfatter Buskerud, Hedmark og Oppland fylker.

Regiondirektør: Kjell Haugen (telefon: 992 51 922)
Telefon: 73 19 97 00

Postadresse: eDialog 

Les mer om hvordan du kan sende brev og dokumenter til oss digitalt

Tilsynskontor

Regionen har tre tilsynskontor:

Dekker Oppland fylke.

Besøksadresse: Storgata 170-172, Lillehammer
Postadresse: eDialog 

Les mer om hvordan du kan sende brev og dokumenter til oss digitalt

Telefon: 73 19 97 00

Gatekart: Se kart på Gule sider

Tilsynsleder: Bård Hjorth (mobiltelefon: 408 58 261)

Besøksadresse: Vangsvegen 73, Hamar
Postadresse: eDialog 

Les mer om hvordan du kan sende brev og dokumenter til oss digitalt

Telefon: 73 19 97 00

Gatekart:
Se kart på Gule sider

Tilsynsleder: Bård Hjorth (mobiltelefon: 408 58 261)

Dekker Buskerud fylke.

Besøksadresse: Grønland 51, 3045 Drammen
Postadresse: eDialog 

Les mer om hvordan du kan sende brev og dokumenter til oss digitalt

Telefon: 73 19 97 00

Gatekart: Se kart på Gule sider

Tilsynsledere:
Tove Svensli (mobiltelefon: 932 66 712)
Runar Hauge (mobiltelefon: 916 53 103)

Regionen har også ansvaret for:

Besøksadresse: Grønland 51, 3045 Drammen
Postadresse: eDialog 

Les mer om hvordan du kan sende brev og dokumenter til oss digitalt

Telefon: 73 19 97 00

Gatekart: Se kart på Gule sider

Avdelingsleder:
Jens Erik Romslo (mobiltelefon: 986 76 648)