Post

All post til Arbeidstilsynet sendes til:

Arbeidstilsynet
Postboks 4720 Torgarden
7468 Trondheim

Arbeidstilsynet vil selv videreformidle henvendelsene elektronisk til nærmeste regionkontor.