Hva er konsekvensen hvis det skjer?

Neste steg i risikovurderingen er å vurdere de mulige konsekvensene dersom noe går galt. 

Tenk gjennom hvilke skader, sykdommer og plager som kan inntreffe og hvem som kan komme til å rammes. Det er ikke nødvendig å nevne personer ved navn, men tenk på grupper av personer som utfører en gitt oppgave - maskinpassere, rengjøringspersonale, sveisere, saksbehandlere, sykepleiere, skrankepersonell etc.

Husk at det kan være flere enn den som utfører en oppgave som blir berørt av den. For eksempel, hvis én person driver med sprøytelakkering, vil avgassene også berøre andre som oppholder seg i samme rom. I tillegg er det viktig å tenke på at folk som ikke er på jobb i det hendelsen oppstår også kan bli berørt av hendelsen i etterkant.

Vurderingen av potensielle konsekvenser kan dokumenteres i "Skjema for kartlegging og risikovurdering" (.docx).

Gjennomgangen vil sannsynligvis vise at noen hendelser har mer alvorlige konsekvenser og/eller høyere sannsynlighet for å skje. Dette er det viktig å ta hensyn til når tiltak skal prioriteres. En mulig inndeling av konsekvens er:

  • Ubetydelig
  • Mindre alvorlig
  • Alvorlig
  • Svært alvorlig

Vær spesielt oppmerksom på sårbare grupper:

Dette kan være:

  • Unge eller uerfarne arbeidstakere.
  • Gravide arbeidstakere.
  • Utenlandske arbeidstakere
  • Arbeidstakere fra andre virksomheter (innleid personell, underkontraktører).
  • Besøkende/forbipasserende.