Refleksjonsoppgaver

Hva tenker du om sikkerhet på din arbeidsplass?

De fleste virksomheter har faktisk risiko på alle disse områdene. Hvilke risikoer som er mest fremtredende på en arbeidsplass kommer blant annet an på hva slags arbeidsoppgaver som utføres og hvilke arbeidssituasjoner man arbeider i. Kanskje er det slik at for eksempel ergonomiske risikofaktorer er størst blant én gruppe arbeidstakere, mens kjemiske risikofaktorer er størst blant en annen gruppe i samme virksomhet. Av den grunn er det viktig å vurdere risiko knyttet til samtlige risikoområder. Innenfor hvilke områder er risikoen størst hos dere?

Det er ikke alltid at en risikofaktor er like åpenbar å tenke på når en skal finne ut hva som kan gå galt på arbeidsplassen. Noen risikofaktorer, som de organisatoriske, kan være mindre synlige i arbeidet og derfor lett å glemme å ta med når man skal vurdere risiko ved arbeidet. De er veldig viktige å inkludere slik at man får hele bildet av risiko for arbeidsrelaterte helseplager, skader og sykdommer hos dere. Det finnes mange ulike metoder for kartlegge arbeidsmiljøet, men det viktigste er at dere samarbeider om å både kartlegge hva som kan gå galt og finne ut hva dere skal gjøre med det.

 

Bildet viser to ulike arbeidsplasser.
< Forrige 11 av 11 Neste