Roller i arbeidsmiljøarbeidet

Alle har ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø, men ansvaret er ulikt og avhenger av hvilken rolle man har i virksomheten.

  • Arbeidsgiver har ansvar for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og at det er i samsvar med lover og regler
  • Arbeidstaker skal blant annet medvirke til at tiltak blir gjennomført, og melde fra til arbeidsgiver om feil
  • Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet
  • Bedriftshelsetjenesten er en fagkyndig og rådgivende bidragsyter
  • Virksomheter med mer enn 50 ansatte skal ha et arbeidsmiljøutvalg
< Forrige 3 av 9 Neste