Test deg selv

Hvor godt kjent har du blitt med arbeidsmiljøforskriftene? Vet du hvor du finner disse kravene?

Dette handler om utforming av arbeidsplassen. Krav om dette finner du i arbeidsplassforskriften.

Dette handler om medvirkning og organisering av arbeidsmiljøarbeidet. Kravene finner du i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

Riktig svar er forskrift om utførelse av arbeid.

Riktig svar er forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. 

Riktig svar er arbeidsplassforskriften.

Riktig svar er forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. 

Riktig svar er forskrift om utførelse av arbeid.

Riktig svar er arbeidsplassforskriften. 

Riktig svar er forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. 

Riktig svar er forskrift om utførelse av arbeid.

< Forrige 6 av 6 Neste