Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon for alle arbeidstakere.

Arbeidsmiljøloven er den primære kilden til krav, plikter og rettigheter for den enkelte arbeidsgiver, arbeidstaker og verneombud. 

Sentrale bestemmelser i arbeidsmiljøloven er:

- krav til systematisk HMS-arbeid (internkontroll)
- krav til arbeidsmiljøet
- medvirkning
- verneombudets oppgaver og myndighet
- arbeidstid
- arbeid av barn og ungdom
- rett til permisjon
- ansettelse og opphør av arbeidsforhold

< Forrige 2 av 6 Neste