Tvisteløsningsnemnda

Etter arbeidsmiljøloven kan visse tvister avgjøres i tvisteløsningsnemnda. Tvisteløsningsnemnda er et eget forvaltningsorgan og er ikke underlagt Arbeidstilsynet, men Arbeidstilsynet fungerer som sekretariat for nemnda.

Tvisteløsningsnemnda fikk fra 1. juni 2018 egne nettsider. Her finner du også en oversikt over tidligere vedtak fra nemnda.

Her finner du nettsidene til Tvisteløsningsnemnda 


Konverter denne siden til PDF