Register for vedtak i arbeidstidssaker

Her kan du søke etter alle arbeidstidsvedtak Arbeidstilsynet har behandlet etter 1. juli 2015. Dokumenter som ikke er unntatt offentlighet etter offentleglova, kan du laste ned direkte herfra. Hvis dokumentene i dette registeret er unntatt offentlighet etter offentleglova, må du bestille innsyn i dem.