Hvordan forebygge muskel- og skjelettlidelser

Bestillingsnummer 538

Ergonomi er et tverrfaglig kunnskapsfelt som handler om å oppnå best mulig samspill mellom arbeidsmiljøet/teknologien og mennesket. Veiledningen omhandler de vanligste arbeidssituasjonene med beskrivelse av tilhørende fysiske og organisatoriske forhold.

Veiledningen inneholder blant annet hovedregler for å forebygge muskel- og skjelettlidelser, gjennom organisering av arbeidet og tilrettelegging av arbeidsplassen, ved tungt arbeid og ved ensformig gjentakelsesarbeid. Den har også et kapittel om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) og ergonomi.

Sist endret

Veiledningen fikk ny design i mars 2007.

BESTILL TRYKT UTGAVE
Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskel- og skjelettlidelser
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 538
Sist trykket: 15.03.2007
Type: Veiledning
Pris: 40 inkl. mva.
Antall:
BESTILL TRYKT UTGAVE
Korleis førebyggje yrkesrelaterte muskel- og skjelettlidingar
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 538-NYN
Sist trykket: 09.06.2000
Type: Veiledning
Pris: 40 inkl. mva.
Antall:

Se også

Last ned