Veiledning til kjemikalieforskriften

Bestillingsnummer 576

Kjemikalieforskriften er laget for å sikre at arbeidstakernes sikkerhet og helse beskyttes mot fare som kan oppstå på grunn av kjemikalier i virksomheten. Denne veiledningen utdyper hvordan reglene i forskriften kan følges i praksis.

Veiledningen fokuserer spesielt på risikovurdering og gjennomføring av tiltak som tilrettelegging, opplæring, substitusjon, inneslutning og ventilasjon. I tillegg finnes vedlegg som går inn på tema som klassifisering og merking, stoffkartotek og sikkerhetsdatablad, valg av vernehansker m.m.

Endringer som følge av ny arbeidsmiljølov

Ny arbeidsmiljølov trådte i kraft 1. januar 2006. Forskrifter vedtatt i henhold til gammel lov videreføres. Strukturelle endringer i loven gjør imidlertid at bestemmelser er flyttet. Dermed oppstår enkelte henvisningsfeil. Se lovspeilet i høyre marg for mer informasjon.

Andre endringer

Et nytt kjemikalieregelverk, REACH, trådte i kraft i Norge 30. mai 2008. Les mer om REACH ved å følge lenke til høyre. Samtidig ble forskrift om utarbeidelse og distribusjon av HMS-datablad for farlige kjemikalier opphevet og erstattet med tilsvarende bestemmelser i REACH. «HMS-datablad» skiftet navn til «sikkerhetsdatablad». Dette vil bli rettet ved neste opptrykk. Fulltekstversjonen som er tilgjengelig ovenfor er rettet.

BESTILL TRYKT UTGAVE
Veiledning til kjemikalieforskriften
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 576
Sist trykket:
Type: Veiledning
Pris: 76.25 inkl. mva.
Antall:

Se også

Last ned

Nettressurser