Arbeid ved dataskjerm

Bestillingsnummer 540

Veiledningen er ment som et hjelpemiddel for arbeidsgiver og arbeidstaker og gir informasjon om hvordan arbeidet bør planlegges, organiseres og utformes for å oppfylle kravene i forskrift om arbeid ved dataskjerm.

Den gir nærmere informasjon om:

  • hvilke arbeidstakere som omfattes av forskriften.
  • hva forskriftens krav til dataskjerm med utstyr, arbeidsstasjonen (PC) og arbeidslokalet innebærer.
  • hva øye- og synsundersøkelse innebærer og når ansatte har rett til databriller (briller for arbeid ved skjerm).
  • helsepåvirkninger ved bruk av dataskjerm og PC.

Sist endret

Publikasjonen ble sist oppdatert i september 2015.

 

BESTILL TRYKT UTGAVE
Veiledning om arbeid ved dataskjerm
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 540
Sist trykket: 01.09.2015
Type: Veiledning
Pris: 46.25 inkl. mva.
Antall:

Last ned