Arbeid ved dataskjerm

Bestillingsnummer 540

Veiledningen er ment som et hjelpemiddel for arbeidsgiver og arbeidstaker og gir informasjon om hvordan arbeidet bør planlegges, organiseres og utformes for å oppfylle kravene i forskrift om arbeid ved dataskjerm.

Den gir nærmere informasjon om:

  • hvilke arbeidstakere som omfattes av forskriften.
  • hva forskriftens krav til dataskjerm med utstyr, arbeidsstasjonen (PC) og arbeidslokalet innebærer.
  • hva øye- og synsundersøkelse innebærer og når ansatte har rett til databriller (briller for arbeid ved skjerm).
  • helsepåvirkninger ved bruk av dataskjerm og PC.


Veiledningen skal revideres
Den 1. januar 2013 trådte nye arbeidsmiljøforskrifter i kraft. Denne publikasjonen viser derfor til regelverk som ikke lenger gjelder.

Innholdet i publikasjonen er likevel fortsatt relevant ettersom de nye forskriftene ikke innebærer vesentlig materielle endringer. Det er strukturen som er ny, særlig ved at bestemmelser som regulerer samme forhold er slått sammen.

Revisjon av publikasjon er planlagt høsten 2014.

Se lenke i den høyre margen for forskriftsspeil som viser hvor kravene i det opphevede regelverket er videreført i de nye arbeidsmiljøforskriftene. 

 

BESTILL TRYKT UTGAVE
Veiledning til arbeid ved dataskjerm
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 540
Sist trykket: 02.04.2006
Type: Veiledning
Pris: 46.25 inkl. mva.
Publikasjonen kan ikke bestilles for øyeblikket

Se også

Last ned