Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen

Bestillingsnummer 444

Arbeidstilsynet har valgt å ikke gi egne forskrifter om inneklima og luftkvalitet. Dette skyldes ikke at slike forhold tillegges liten vekt, men at det er så mange faktorer som spiller inn at et helt strikt regelverk på enkeltfaktorene virker lite hensiktsmessig.

Denne veiledningen setter normverdier for enkelte klimafaktorer. For andre faktorer gis et grunnlag for vurdering og et utgangspunkt for arbeidsgiver/byggherre til å stille krav til rådgivere og leverandører.

Veiledningen omhandler luftkvalitet, byggematerialer, ventilasjon, enøk, termisk inneklima, innregulering, måling og kravspesifikasjon. I tillegg finnes en liste over referanser og stikkordliste.

Bestilling

En engelsk utgave, Climate and Air Quality in the Workplace, best. nr. 516, er trukket midlertidig tilbake for revisjon.

BESTILL TRYKT UTGAVE
Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 444
Sist trykket: 15.09.2012
Type: Veiledning
Pris: 46.25 inkl. mva.
Antall:

Se også

Last ned

Fulltekst-versjon